پروژه آمار محاسبات مربوط به ورود زائران به شهر مشهد

زائران شهر مشهد
فایل کامل پروژه آمار محاسبات مربوط به ورود زائران به شهر مشهد به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

فرمت فایل: WORD قابل ویرایشتعدادصفحات:59محاسبات مربوط به ورود زائران به شهر مشهد2-1- برآورد متوسط هزينه كرد هر زائر طي مدت اقامت در سطح شهر مشهدجدول (2-2) نوع وسيله مورد استفاده زائرين جهت سفر به مشهد در سال 1384جدول (2-3) مسافران ورودي و خروجي طي سالهاي 81-13712-2- برآورد ساليانه درآمد كلانشهر مشهد از محل ورود زائران در طي سالهاي گذشته2-3- تاثير اقتصادي زائران در توليد ناخالص داخلي كلانشهر مشهدجدول (2-4) توليد ناخالص داخلي ايران، استان خراسان و مشهد (ميليارد ريال)ماخذ: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و محاسبات تحقيق2-4- بررسي نحوه توزيع درآمدهاي ناشي از ورود زائران در بخش هاي گوناگون اقتصادي مشهد:2-5- جمع بندی کلیسهم و جايگاه شهرداري مشهد از درآمدهاي ناشي از ورود زائرانبررسي درآمد کل شهرداري مشهد در طول سال‌هاي 83-1377 جدول 3-1: ميزان درآمد شهرداري و درصد تغييرات آن در طول دوره 83-1377نمودار 3-1: درآمد کل شهرداري در طول دوره 83-1377جدول 3-2: رديفهاي درآمدي شهرداري3-2- برآورد ميزان عوارض دريافتي شهرداري مشهد از پايانه‌هاي مسافربري و تعيين جايگاه زائرين در آنجدول 3-3: عوارض دريافتي شهرداري از پايانه‌هاي مسافربرينمودار 3-2: عوارض دريافتي شهرداري از پايانه‌هاي مسافربرينمودار3-3: عوارض شهرداری در پایانه‌های مسافربریجدول 3-4: جايگاه زائرين در عوارض دريافتي شهرداري از پايانه‌هاي مسافربرينمودار 3-4: سهم زائرين و شهروندان مشهدي در کل عوارض شهرداري از پايانه‌هاي مسافربري3-3- برآورد ميزان عوارض شهرداري مشهد از واحدهاي اقامتي و پذيراييجدول 3-5: عوارض دريافتي شهرداري از هتل و مسافرخانه و جايگاه زائر در آننمودار 3-5: سهم زائرين و شهروندان مشهدي در کل عوارض شهرداري از هتل و مسافرخانه3-4- برآورد ميزان عوارض دريافتي شهرداري مشهد از کسبه و بازاريان و ساير بخش‌ها3-4-1- کسبه و بازاريانجدول 3-6: عوارض دريافتي شهرداري از محل کسبه و بازاريان و جايگاه زائر در آننمودار 3-6: سهم زائرين و شهروندان مشهدي در کل عوارض شهرداري از کسبه و بازاريان3-4-2- محلهاي تفريحيجدول 3-7: عوارض دريافتي شهرداري از محلهاي تفريحي و جايگاه زائر در آننمودار 3-7: سهم زائرين و شهروندان مشهدي در کل عوارض شهرداري از محل‌هاي تفريحي3-4-3- پارکينگنمودار 3-8: سهم زائرين و شهروندان مشهدي در کل عوارض شهرداري از پارکينگ3-5- جمع‌بندیجدول 3-9: کل عوارض دريافتي شهرداري از زائرینفصل چهارمبرآورد ميزان هزينه كرد شهرداري مشهد از محل اعتبارات جاري و عمراني جهت تامين نيازها و خدمات زائران4- برآورد ميزان هزينه كرد شهرداري مشهد از محل اعتبارات جاري و عمراني جهت تامين نيازها و خدمات زائران4-1- برآورد تقريبي ميزان هزينه ارائه خدمات بهداشتي – نظافتي به هر زائر توسط شهرداري مشهد در طول يكسال ماليجدول (4-1) هزينه انجام خدمات بهداشتي، نظافتي در سال 13844-2- برآورد تقريبي فضاها و امكانات احداثي توسط شهرداري مشهد براي زائران در طول يكسال ماليجدول (4-2) هزينه هاي عمراني انجام شده توسط شهرداري طي سالهاي 83-1375 (ميليون ريال)4-3- برآورد و حجم سرمايه گذاري مورد نياز جهت تامين خدمات، امكانات و تجهيزات مورد نياز زائران در طي سالهاي آتي (افق 1390 و 1400)جدول (4-3) هزينه هاي جاري انجام شده توسط شهرداري طي سالهاي 83-13754-4- جمع‌بندیجدول 4-4: برخی طرحها و برنامه‌هاي شهرداريجدول 4-5: طرحها و برنامه‌هاي شهرداري در زمينه زائرين و گردشگرانجدول 4-6: طرحها و برنامه‌هاي شهرداري در زمينه زائرين و گردشگران به تفکيک حوزه‌هاي اجرايي4-6- بررسي هزينه کرد شهرداري مشهد در طول سال به ميزان درآمدهاي کسب شده از محل ورود زائران و مقايسه تطبيقي آن با ساير کلانشهرهاي نمونه تحقيقجدول 4-7: ميزان کل درآمدها و هزينهاي زائرين و نسبت آنها (ميليون ريال)4-7- جمع بندی کلی

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شیروان و چرداول (واقع در استان ایلام)

  لایه مدل رقومی ارتفاعی فایل کامل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شیروان و چرداول (واقع در استان ایلام) به همراه لینک دانلود دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان شیروان و چرداولنقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه…

 • خلع يد در بررسي و تحليل راي صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومي –حقوقي تهران و راي تج

  خلع يد فایل کامل خلع يد در بررسي و تحليل راي صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومي –حقوقي تهران و راي تج به همراه لینک دانلود دانلود فایل فهرست مطالب علايم اختصاري 6چکيده 7مقدمه 9بخش نخست- کليات…

 • برنامه کنترل پس گام آونگ معکوس در نرم افزار متلب

  کنترل پس گام آونگ معکوس فایل کامل برنامه کنترل پس گام آونگ معکوس در نرم افزار متلب به همراه لینک دانلود دانلود فایل ..............................................+ برنامه کنترل پس گام (backstepping) آونگ معکوس در نرم افزار متلب.+ کافیست شبیه سازی را در…

 • استفاده از نقشه‌هايGIS-READY سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در به‌روز رساني نقشه‌هاي پايه كاداستري

  نقشه‌هايGIS فایل کامل استفاده از نقشه‌هايGIS-READY سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در به‌روز رساني نقشه‌هاي پايه كاداستري به همراه لینک دانلود دانلود فایل بخشی از متن اصلی :امروزه استفاده از GIS در مديريت شهري امري انكار‌ناپذير است. در عين حال مديريت…

 • پاورپوینت میدان محلی

  پاورپوینت میدان محلی فایل کامل پاورپوینت میدان محلی به همراه لینک دانلود دانلود فایل 17 اسلاید پاورپوینت میدان محلی بصورت قابل ویرایش درگذشته عنصر اجتناب ناپذیرهرمحله میدانی بود که درقلب آن جای می گرفت وعمومی ترین فضا ی آن محسوب…